Μέσα από μια καθιερωμένη ομάδα επαγγελματιών όπου με μια πλήρη διαδικασία πρόσληψης, εκπαίδευσης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και παρακίνησης, διασφαλίζουμε την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας.

Ανθρώπινο Δυναμικό

45

μόνιμο προσωπικό

1500

ενεργό εκ περιτροπής προσωπικό

3500

στην βάση δεδομένων και αυξάνει

Motivating

Evaluating

Recruiting

Trainning

Monitoring

Facebook

594

Twitter

YOU TUBE

TOP