Φιλοσοφία

Βασικός γνώμονας της σκέψης και της πρακτικής μας σε κάθε έργο το οποίο αναλαμβάνουμε, είναι αύξηση των κερδών ειδικά αλλά και της αξίας της συνεργαζόμενης επιχείρησης.

Μακροχρόνιες
σχέσεις

Πιστεύουμε ότι για να επιτύχουμε ως επιχείρηση, πρέπει να επιδιώκουμε την ανάπτυξη και την καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας με τους πελάτες και συνακόλουθα μακροχρόνιων και όχι ευκαιριακών σχέσεων μαζί τους...

Δημιουργία μόνιμων ομάδων merchandising

Υλοποίηση ad hoc - εποχιακών προγραμμάτων merchandising

Τοποθέτηση P.O.P. υλικού. Δημιουργία και τήρηση πλανογράμματος

Παραγγελιοληψία

Έλεγχος τιμών

Έλεγχος αποθεμάτων ανακύκλωσης των προϊόντων

Σύμφωνα με τις αρχές του F.E.F.O.
(First Expired First Out)

Στήσιμο και follow up προβολών

Εφοδιασμός Ραφιών

Facebook

594

Twitter

YOU TUBE

TOP